Kloak

Højer og Ziegler ApS er autoriseret indenfor kloakområdet

Virksomheden udfører salg, projektering, myndighedskontakt, installation og service af autorisationskrævende arbejde med udgangspunkt fra virksomhedens hovedadresse.

Arbejdet kan udføres som nyanlæg/ændringer/udvidelser/fejlfinding/reparationer/service.

Højer og ziegler ApS udfører følgende opgavetyper indenfor virksomhedens autorisation:

 • Alm. Hus installationer
 • Olie/benzin udskiller
 • Fedt udskiller
 • Nedsivningsanlæg
 • Minirensningsanlæg
 • Sandfilteranlæg
 • Beplantede filteranlæg
 • Omfangsdræn
 • Dræn
 • Markdræn
 • Højvandslukke både inde og ude
 • Regnvandsfaskiner
 • Rottesikring
 • Punkt renovering
 • Pumpebrønde
 • Afpropning af døde ledninger