Klimasikring

Højvandslukke & tilbageløbsstop

Klimaforandringerne har medført, at flere og flere boligejere med kældre oplever oversvømmelser ved kraftige regnskyl eller skybrud. Højvandslukkere afhælper dette problem, idet de lukker afløbet, hvis der kommer kloakvand tilbage og op i kælderen. Rigtig mange myndigheder og forsikringsselskaber anser det som et krav, at der er installeret en højvandslukke i visse bygninger.