Punktrenovering

Her findes et bredt sortiment af udstyr og forbrugsmaterialer til punktrenovering af kloakker og mindre ledningsreparationer. Filosofien bag punktrenovering er, at du kan reparere en ledning uden at grave rørene op. Punktrenovering kaldes også NO-DIG, og er en hurtig og omkostningseffektiv metode, når der repareres mindre skader på ledninger. 

Punktrenovering – en hurtig og omkostningseffektiv løsning

Inden punktrenoveringen udføres, er det vigtigt at lokalisere skaden i kloakken og omfanget af denne. Derfor skal der udføres en grundig inspektion af kloakken, inden skaden udbedres med en punktrenovering. For at lokalisere skaden kan der anvendes professionelt TV-inspektionsudstyr.  

Hvis det viser sig, at skaden findes under gulvet, undgår du, at gulvet skal brækkes op, da en punktrenovering skydes ind fra nærmeste brønd. Derfor vil der heller ikke være mange gener, mens reparationen står på. 

Typiske punktrenoveringsopgaver:

Rørbrud på:

  • Regn- og spildevandsledninger
  • Drænrør
  • Faldstammer m.v.

Indtrængning af:

  • Rotter
  • Rødder
  • Vand

Afblænding af:

  • Stikledninger