Rotte Spær

Den brune rotte
Den brune rotte er den rotte, som der findes flest af herhjemme. Det er også den der lever i kloakken. På latin hedder den Rattus Norvegicus. Rotten kan blive op til 55 cm fra snude til halespids og veje over et ½ kg.

Den sorte rotte
Der findes der også den mere sjældne sorte rotte. Den lever ikke i kloakken, men kan træffes i fx havnemiljøer. På latin hedder den Rattus Rattus.

Rottens pels
Rotter er ikke nødvendig brune, grå og sorte. De kan sagtens have pletter og være hvide eller lyse i pelsen, også selvom de lever i kloakken.

Værd at vide om rotter

Rottens sanser
Rotter ser dårligt men har en veludviklet lugte og høresans. Desuden er rotter neufobe. Det betyder at de på samme tid er både nysgerrige og bange.
Rotterover jorden kan være meget vanskelige at fange! De bevæger sig langs mure, i ly af buske eller i kloakkerne hvor de føler sig i sikkerhed. De afsætter brunligt lugtende sekret og er mest trygge ved at gå der, hvor andre rotter allerede har afmærket.

Rottens bolig og mad
I bymæssig bebyggelse lever langt størstedelen af rotterne i kloaksystemet. Her har de mad, vand og sikkerhed.
Rotten er stort set altædende, men foretrækker kornprodukter. Der er eksempler på, at rotter har overlevet længe på en kost bestående af sækkelærred og stearinlys.
Rotter skal have 40 ml. rent vand i døgnet for at overleve. Derfor er vand et rigtigt godt lokkemiddel til en evt. Wisebox fra Wisecon (link). Rotterne finder frisk vand meget mere lækkert end surt kloakvand. Mus kan derimod klare sig uden vand i en længere periode, med den væske de får gennem føden.
 
Rottens krop og fysik
Rottens tænder vokser mere end 1 cm om måneden og kan gnave i alt, som er blødere end glas og jern. Det betyder, at rotten er nødt til at gnave – hvis den ikke gør det, vokser tænderne så voldsomt at den dør fordi den ikke kan tage føde til sig.
Rotten er særdeles smidig. Den kan klatre, svømme og dykke og selv store rotter kan passere et hul på 2 cm. De har heller intet problem med at kravle flere etager op af en faldstamme, da de kan kravle på lodrette flader.

Se hvor let det er for en rotte at kommer op i toilettet: Rotte i toilet – video fra National Geographic

Rottens forplantning
Et enkelt rottepar kan under gunstige forhold blive til mere end 800 rotter på et år. Rotten er drægtig i 20-24 dage og føder mellem 6 og 12 unger. 
Hunrotterne er kønsmodne allerede 5 uger efter fødslen (hannerne 8 uger). Rotten kan leve i op til 4 år i fangenskab, men en vild rotte bliver sjældent mere end 1 år.

Derfor er rotten farlig
Rotter er raske smittebærere af mere end 50 alvorlige sygdomme, bl.a. salmonella, leverbetændelse, den meget alvorlige Weils sygdom, E. coli bakterier og influenza. Ved at fjerne rotterne undgås det, at smitten overføres til mennesker og husdyr.